Inscripció primeres jornades d’ensenyament de la química a Catalunya (1es JEQC)

Aquestes 1es Jornades organitzades per la Secció Tècnica d’Ensenyament del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya (CQC) amb la col·laboració de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB), de l’Associació de professors de física i química de Catalunya (apFQc) i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, tindrà com a temes principals: “Treballs de recerca als diversos nivells educatius”, “La renovació a les aules i laboratoris de química” i “La prova de Química a la Selectivitat”.

L’objectiu principal de les jornades és la renovació de l’ensenyament de la química per augmentar la motivació dels seus professionals i la aplicació dels diferents treballs de recerca sobre química a l’ESO, el Batxillerat, els cicles formatius i els primers cursos universitaris. Per aquest motiu es vol analitzar i renovar les metodologies emprades a classe i/o laboratori i fer una reflexió sobre la seva avaluació incloent-hi les proves de la selectivitat. L’anàlisi, discussió i conclusions d’aquestes Jornades ens obriran unes noves perspectives de futur en l’ensenyament de la Química a Catalunya.

[button icon="pdf" size="large" link="http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2012/11/1esJEQCdept.12.pdf"]Descarregar tota la informació[/button]

Horari provisional

Dimecres 28 de novembre a la Facultat de Química de la UB, c/ Martí i Franquès, 1-11

15-15.30: Entrega de material.

15.30-16: Acte inaugural.

16 – 17: Electrons en acció, dissecció de la pràctica.

17 – 18: Presentació del Laboratori Polivalent de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona i visita comentada. Dr. Daniel Sainz.

18 – 18.30: Pausa cafè

18.30 – 19: Discusió de les activitats.

19 – 20: L’Olimpiada de Química.

Divendres 30 de novembre a la seu del CQC, Avgda. Portal de l’Àngel 24, 1r 2a.

16-18: Treballs de recerca a Secundària, Batxillerat i Cicles.

Taula rodona.

18 – 18.30: Pausa cafè.

18.30 – 20.30: Renovació a les aules.

Taula rodona.

20.30-21: Conclusions d’ambues sessions.

Dissabte 1 de desembre a la seu del CQC, c/ Portal de l’Àngel, 24. 09-10.45: Treballs universitaris.

Taula rodona.

10.45 – 11.15: Pausa cafè.

11.15 – 13: La prova de selectivitat, pros, contres i futur.

Taula rodona.

13-13.30: Conclusions de les Jornades i avaluació.

13.30 – 14: Acta de cloenda amb les autoritats assistents.

Les sessions s’articularan al voltant de les presentacions dels participants amb una taula rodona final que convidi a la discussió i a l’intercanvi d’idees.

Es demanarà que aquestes activitats tinguin el reconeixement del Departament d’Ensenyament com una activitat de formació del professorat de 15 h.

Presentació de resums

Els resums han de contenir:

  • Títol.
  • Nom i afiliació dels autors (amb un email per si és necessari).
  • Cos del resum amb un màxim de 300 paraules, sense referències, ni esquemes, ni dibuixos o fotografies.

Cal enviar-los a: jmfernandeznovell@ub.edu o a quimics@quimics.com posant “Presentació 1es JEQC”, abans del 12 de novembre.

El comité científic comunicarà abans del 18 de novembre l’acceptació o no dels treballs i el seu format com a presentació oral o com a pòster.

Es prioritzarà la presentació de treballs orals per crear debat. Podria ser que en alguns casos, el comité científic, recomani la presentació del treball en format pòster, llavors la seva impressió serà a càrrec de l’organització.

Presentacions acceptades

Les comunicacions orals tindran una durada de 12 minuts més 5 minuts de preguntes.

Publicació de treballs

En acabar les jornades s’editarà un llibre de resums (proceedings amb ISBN). En aquesta publicació es recolliran totes les comunicacions acceptades així com les conclusions de les taules rodones.

L’organització vol que aquesta publicació sigui una eina motivadora i de treball per al professorat de química i, que en cas necessari, es faci servir davant del Departament d’Ensenyament, de les Universitats o davant de qui calgui perquè escoltin les nostres conclusions, com a professionals de l’ensenyament de la química, en les seves valoracions tècniques.

Preu de l’inscripció

Fins el 22 de novembre:

General 90 euros, Col·legiats CQC, apFiQ i entitats col·laboradores 60 euros.

Després del 22 de novembre:

General 120 euros, Col·legiats CQC, apFiQ i entitats col·laboradores 80 euros.

La inscripció s’ha de fer al Banc Sabadell Atlántico.

Compte: 0081 0057 34 0001811487

Cal posar “Inscripció 1es JEQC” amb el nom i cognoms de la persona inscrita.

Cada inscripció dóna dret a l’assistència a tots els actes de les Jornades i a presentar un treball (la persona inscrita també pot formar part com autor d’altre/s que no presenti personalment).

Cal enviar a jmfernandeznovell@ub.edu la butlleta d’inscripció.

Per a més informació us podeu adreçar a: jmfernandeznovell@ub.edu

[button icon="pdf" size="large" link="http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2012/11/1esJEQCdept.12.pdf"]Descarregar la butlleta d'inscripció[/button]