Actualizació Llistats Perits

Hem rebut un escrit del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per l’actualització de les llistes per actuar com a perit judicial.

Adjuntem la informació i preguem que en cas d’estar interessat en formar part d’aquestes llistes empleni i enviï la sol·licitud a la seu del Col·legi de Químics de Catalunya, Av. Portal de l’Àngel, 24 1r. 2ª 08002 Barcelona o correu electrònics: quimics@quimics.catcom a molt tard el dia 9 de gener de 2022 i serà inclòs en la relació que facilitarem al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i als Jutjats.

Al mateix temps per aplicació del Reglament 2016/670 del Parlament Europeu, que estableix les normes relatives al tractament de les dades personals, a la sol·licitud per actuar com a perit consta l’autorització pel tractament de les vostres dades.

Us informem que sense aqueta autorització de cessió de dades, signada i degudament atorgada a favor del Col·legi de Químics de Catalunya, no podrem trametre les vostres dades al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i no podreu formar part de la llista de perits.

Barcelona, desembre de 2021