Altres serveis

Completant la llista de serveis que Col·legi i Associació ofereixen als seus membres, hem agrupat en tres blocs una sèrie de serveis prou atractius. A més, hem afegit una oferta de formació a distància per Bureau Veritas que considerem pot interessar a molts químics.

Serveis Jurídics

El Bufet García Alonso ofereix condicions preferents (des d’el punt de vista de servei i econòmic) als col·legiats en els procediments laborals, de seguretat social, de prevenció de riscos i accidents de treball, temes d’asseguradores o en expedients col·lectius de qualsevol tipus.

En procediments jurídics o de caràcter administratiu, el bufet minutarà “a treball realitzat” l’import de les tarifes ordinàries del despatx amb un descompte en concepte “col·legiat químic” del 25%. Més informació

Podeu consultar el web: www.bufetegarciaalonso.com

Més informació

Serveis Financers

Amb la finalitat de poder proporcionar als col·legiats avantatges en les seves gestions financeres, el Col·legi Oficial de Químics de Catalunya ha signat convenis amb diferents entitats d’acreditat prestigi i solvència com són:

  • Sabadell Professional – Ara amb Banc Sabadell pots beneficiar-te d’un 10% en la teva quota de col·legiat. Consulta’n les condicions!

Formació e-learning Bureau Veritas

Enllaç a Bureau Veritas

Serveis d’Assistència

  • Assessoria Jurídica i Laboral

Per informar i orientar els químics en els problemes de tipus laboral i/o jurídic que puguin tenir. Un professional en aquests temes atén periòdicament al Col·legi les visites concertades, i si la urgència del cas ho requereix ho fa en el seu propi gabinet. Aquest servei és gratuït.

  • Assistència Mèdica

El Col·legi Oficial de Químics de Catalunya té subscrita pòlisses d’Assistència Médica per a aquells col·legiats i llurs familiars que ho desitgini, amb diferents entitats d’acreditat prestigi i solvència com són:

    • Adeslas
    • Mútua General de Catalunya (www.mgc.es)
  • Assegurances

Des de l’any 2010, REGAL ofereix a tots els col·legiats/des del COL·LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYA la possibilitat de contractar les seves  assegurances d’auto, moto, llar i vida, en unes condicions molt avantatjoses. més informació