Any internacional de la química

Benvolguts companys i companyes, aquest 2011 ha estat designat Any Internacional de la Química, IYC, les sigles en anglès.

Com a professionals de l’ensenyament de la química estem segurs que aquesta celebració ens donarà l’oportunitat de mostrar la gran importància i transcendència que la química té en les nostres vides i també en el desenvolupament de la nostra societat.

Des de la Secció Tècnica d’Ensenyament del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya creiem que una part molt important del coneixement i aprenentatge de la química s’ha d’assolir en l’estudi d’aquesta ciència a nivell de la secundària obligatòria (l’ESO) i del batxillerat.

És per això que la majoria d’accions preparades i suggerides per nosaltres es centren en aquests nivells educatius.

Som conscients que la situació no és la més idònia per engegar activitats dedicades a difondre la química; la crisis actual fa que haguem de preparar activitats que els centres i professorat pugui realitzar quasi a cost zero.

Qualsevol activitat que es faci promocionant l’Any Internacional de la Química als centres de secundària tindrà el suport d’aquesta secció tècnica. A més a més, ja us hem enviat informació de les activitats que es realitzen a nivell estatal i a nivell mundial com són:

  • L’activitat L’aigua i la química un binomi necessari, en la que es relaciona la sostenibilitat de l’aigua amb dibuixos, pintures i fotografies de l’alumnat d’ESO i de primer de batxillerat. Aquest projecte es realitzarà a tot Europa i és possible que es faci una exposició dels dibuixos i fotografies més rellevants al Parlament Europeu a la seu de Brussel·les.
  • Concurs per fomentar les vocacions científiques, on alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius
  • presentaran uns vídeos que expliquin la seva vida a través de la química. Es penjaran al youtube i haurà premis per als millors. Serà a nivell estatal.
  • Jornada per fomentar les vocacions científiques, en forma de gala televisiva, es realitzà el 5 d’abril i amb un presentador professional. Hi participaren personalitats de tots els àmbits, esportiu, polític, literari, del món del teatre… Es va retransmetre per internet a tot el país i es donaren els premis al concurs per fomentar les vocacions científiques. Fou a nivell estatal.
  • Activitats dirigides al professorat de química de casa nostra, amb la realitzacióde cursos de formació permanent que estaran enfocats a discutir, planificar i millorar des de les sessions pràctiques fins a la discussió de part del currículum i les proves d’accés a la universitat (PAU).
  • I, finalment, els dies 10, 11 i 12 de novembre es celebrarà a Barcelona, dins dels actes de l’Any Internacional de la Química, les IV Jornadas sobre la Enseñanza de la Química, amb el lema «Difusión e impacto de la química en nuestra sociedad» sota la nostra organització.

Per acabar, indicar-vos que al web del Col·legi Oficial de Químics i de l’Associació de Químics de Catalunya (www.quimics.cat) trobareu una sèrie d’enllaços que us facilitaran tota la informació necesaria per a qualsevol de les activitats oferides.

Josep M. Fernández-Novell

Roser Fusté

Miquel Paraira

Secció Tècnica d’Ensenyament