Associació de Químics de Catalunya

És l’associació professional dels químics de Catalunya. L’afiliació és voluntària.

Prové de la ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE ESPAÑA (ANQUE). Fundada l’any 1945. Des del 17 de desembre de 1992, l’Associació de Químics de Catalunya té personalitat jurídica pròpia i segueix federada a l’ANQUE.

L’actual Junta directiva de l’Associació de Químics de Catalunya està formada per

President Josep M. Fernández Novell
Vicepresident 1r. Joan Sansaloni Valdivia
Vicepresidenta 2na. M. Del Carmen González Azón
Secretari Oriol Güell Riera
Vicesecretari Enrique Morillas Pérez
Tresorera Mireia Díaz Lobo
Vocals
Alexandra Bonet Ruiz Jordi Bonet Ruiz
Aureli Calvet Tarragona Anna Grancelli Rodríguez
Miquel Rigola Lapeña Merce Talló Catarineu