Carta a empreses

El paper dels professionals quimics

El Col·legi de Químics de Catalunya desenvolupa, en col·laboració amb les institucions del país i amb les empreses relacionades amb la química, un programa permanent l’objectiu del qual és el de sensibilitzar a la societat de les aportacions que la química i la indústria química han fet i fan per aconseguir el nivell de benestar que hem assolit actualment. De les diferents activitats dedicades a aquesta finalitat cal destacar:

  • Resposta als mitjans de comunicació i formadors d’opinió.
  • Edició d’una revista professional on s’aborden temes de debat social.
  • Creació, en col·laboració amb les Facultats de Química, d’emissions informatives en pantalles situades en llocs estratègics de la Facultat per mantenir informada la comunitat universitària de l’actualitat del desenvolupament de la indústria química.
  • Organització del Dia de la Química (15 de novembre) en col·laboració amb diferents organismes i empreses químiques.
  • Concessió d’un premi anual a l’Excel·lència a l’empresa destacada pel seu caràcter emprenedor i per la seva contribució al benestar

Totes aquestes accions, i altres més, encaminades a ressaltar les bones pràctiques amb que opera la indústria química.

Per a tot això establim amb diferents empreses un conveni de col·laboració i una relació que queda reflectida en la nostra pàgina web. Per tractar més en detall aquest tema, i per establir un contacte més directe, seria desitjable el concretar una visita personal. Es prega doncs als lectors d’aquest editorial gestionin amb la seva empresa aquest contacte que pugui conduir a la signatura del corresponent conveni. S’agrairia també qualsevol suggeriment respecte d’això via telefònica o via correu electrònic. Moltes gràcies.