Col·legi Oficial de Químics de Catalunya

Fundat l’any 1951 és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment del seus fins.

La incorporació al col·legi és un requisit indispensable per a l’exercici de la professió els Doctors i els Llicenciats en Ciències Químiques de Catalunya estan estructurats en dues organitzacions, el Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i l’Associació de Químics de Catalunya, que actuen vetllant pels interessos dels seus membres i garantint davant la societat la seva deontologia professional.

A nivell de l’Estat espanyol els col·legis de químics estan estructurats a través del Consejo General de Colegios de Químics

L’actual Junta de Govern del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya està formada per

Degà José Costa López
Vicedegà 1r Emilio Tijero Miquel
Vicedegà 2n Josep Maria Fernández Novell
Vicedegà 3r Joan Mata Álvarez
Secretari Jordi Bonet Ruiz
Vicesecretari Alexandra Bonet Ruiz
Tresorer Joan Llorens Llacuna

 

Vocals
Mireia Diaz Lobo Aureli Calvet Tarragona
Francisco José España Maraver Claudi Mans Teixidó
Enrique Morillas Pérez Antonio Pinto Llona
Joan Sansaloni Valdivia Meritxell Ventura Garcia

 

Llistat de Professionals Col·legiats Col·legiat ara