Comissió de Cultura

La seva finalitat és mantenir una relació humana i professional més intensa, i fomentar la companyia entre els membres del colectiu a la vegada que enriqueix el seu vagatge. Visites a museus, exposicions, sortides culturals, excursions, viatges, conferències, … , i els actes de celebració de Sant Albert són les seves activitats més comunes.