Els químics sol·liciten suport al Govern espanyol perquè la UE catalogui la química com a professió regulada

El Consell General de Col·legis Oficials de Químics reivindica la “urgent necessitat” que Brussel·les mantingui la química a la “Regulated Professions Data Base”, per interès públic i per evitar que passi a “professió de segona”

Madrid. 2015.10.16. El Consell General de Col·legis Oficials de Químics (CGCOQ) d’Espanya està atent a la confecció que afronta actualment la Unió Europea de la Base de Dades Europea de Professions Regulades (Regulated Professions Data Base) o Exercici Europeu de Transparència de les

Professions. Els professionals col·legiats de la química a Espanya creuen “fonamental i de capital importància” que aquest document inclogui la professió química i que per tant aquesta sigui considerada com a professió regulada. El CGCOQ sol·licita el suport de l’Executiu central per evitar que una professió d’interès públic, com la química, passi a ser “professió de segona” per la UE.

La Unió Europea afronta l’elaboració d’un complet i exigent document amb una estructura establerta de fitxes i que serà comú per a totes les professions regulades en l’àmbit del territori de la Unió Europea. El Consell General de Col·legis Oficials de Químics ha mantingut diverses reunions amb representants dels ministeris d’Educació, d’Indústria i d’Economia per col·laborar en el disseny de l’Exercici Europeu de Transparència de les Professions, i especialment pel que fa a la professió de químic. El Consell General de Col·legis Oficials de Químics sol·licita la implicació del Govern espanyol per evitar que la química sigui apartada de la Regulated Professions Data Base. Considera que si això succeís afectaria els interessos públics i seria un “cop de mort” per al futur de la professió.

L’Exercici Europeu de Transparència o d’Avaluació Mútua de les Professions, motivat per l’Article 59 de la Directiva 2005/36 / CE i modificat al seu torn per la Directiva 2013/77 / UE, té com a objectiu que els països de la Unió Europea afrontin un reflexió per identificar les professions regulades en cada Estat membre i per mantenir actualitzada la base de dades Europea de Professions Regulades, on actualment la química figura com a professió regulada. El mateix Consell treballa en la tramitació de les fitxes sobre el químic i el químic especialista en Ciències de la Salut, tal com va ser sol·licitat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

El Consell General de Col·legis Oficials de Químics confia que el procés iniciat sigui capaç de que el químic segueixi sent professió regulada, malgrat el compromís per part de governs de països membres de la UE per afrontar un ajust a la baixa d’aquest tipus de professions en l’àmbit de la

Unió Europea. En l’actualment vigent Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, que transposa les directives 2007/36 / CE i 2006/100 / CE, el químic figura com a professió regulada.

El Consell General de Col·legis Oficials de Químics tem que, com a conseqüència de l’Exercici Europeu de Transferència de les Professions i de la nova transposició a l’ordenament espanyol de la Directiva 2013/55 / ​​UE, la professió química perdi la condició de regulada. Segons la seva opinió, aquesta situació “deixaria sense arguments jurídics la defensa dels interessos de la professió química”. Els químics col·legiats demanen al Govern central la seva implicació per evitar que la professió química quedi “desprotegida”. El departament de Directives, Títols i Qualificacions Professionals, dependent del Ministeri d’Educació, tramita la documentació que serà enviada a Brussel·les.

Per la seva banda, la Defensora del Poble, Soledad Becerril, va rebre el setembre a representants del Consell General de Col·legis Oficials de Químics, a més d’altres portaveus d’ens i organismes públics. En aquesta trobada es va plantejar la necessitat de la implicació dels organismes públics en el suport al ciutadà, alhora que la Defensora del Poble va obrir la institució que representa per a donar veu als interessos de qui ho necessiti.

Premsa Consell General de Col·legis Oficials de Químics: 679.486.961 i 626.551.255