ENSENYAR I DIVULGAR LA QUÍMICA D’AVUI PER DEMÀ

L’any 2012 es varen organitzar les “Primeres Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya (1esJEQC)” amb uns resultats molt esperançadors [ NPQ 463, 25-27 ]. Varem continuar amb aquesta aventura l’any 2013 i aquest 2014, s’ha anat consolidant aquesta tasca. A finals de novembre, es varen desenvolupar les “Terceres Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya (3esJEQC)” de les que s’ha donat puntual informació en la nostra revista NPQ i a tots els col·legiats.

Aquestes 3esJEQC han estat organitzades per la Secció Tècnica d’Ensenyament del nostre Col·legi, Col·legi Oficial de Químics de Catalunya (CQC), amb la col•laboració de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB), de la Societat Catalana de Química (SCQ), de l’Associació de professors de física i química de Catalunya (apFQc) i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els temes prioritaris que s’han tractat, en les sessions realitzades en les sales del nostre Col·legi són:

 • Promoure nous camins en l’ensenyament de la Química.
 • Noves perspectives i TICs en l’ensenyament de la Química.
 • El futur de l’ensenyament de la Química.
 • Divulgació de la Química.

Cada tema es va tractar amb ponències que es van presentar en format de comunicació oral o de pòster. S’ha continuat cedint part del protagonisme als treballs presentats pels estudiants de tots els nivells educatius, el jovent d’avui és el futur de la nostra química.

3esJEQC

 

[button icon=”info” size=”xlarge” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2015/09/LLIBRE3esJEQCFinal6.pdf” newpage=”yes”]Descarregar llibre 3es JEQC[/button]

 

Desenvolupament de les 3esJEQC.

 

3es Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya
26 novembre (dimecres) 28 novembre (divendres) 29 novembre (dissabte)
15 h Entrega materialActe Inaugural 16 h Conferència.Promoure nous camins en l’ensenyament de la Química 9 h  Conferència.Aula 1. Treballs alumnat.Sala. El futur de l’ensenyament de la química.
16 h    Grup QISUVídeo guiat 10.45 h  Cafè
18 h   Cafè 18 h   Cafè 11.15 h  Conferència.Divulgació de la Química.
18.30 h Olimpiada Química 18.30 h Conferència.Noves perspectives i TICs en l’ensenyament de la Quimica 13 h      ConclusionsCloenda

El dimecres 26 tot començà amb l’acreditació dels participants i l’acte d’Inauguració a la Sala Fonseré de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

La taula presidencial la formaren el Dr. Pere Lluís Cabot, degà de la Facultat de Química de la UB; el Sr. Jordi Sabaté, subdirector general d’Ordenació Curricular del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; i el Dr. Josep M. Fernández-Novell, President del Comitè Organitzador.

Després d’aquesta inauguració, el Dr. Jaume Granell va fer una introducció sobre el QISU (Química a la Interfase Secundària Universitat) i va presentar el Dr. Joan Dosta que va parlar sobre “Assajos per a l’anàlisi i tractament de les aigües” (Fig A). Després el Dr. Fernández-Novell (Fig. A) va presentar un “Video guiat” sobre els experiments realitzats per Panreac-AppliChem en el marc d’ Expoquímia. Finalment, el Dr. Paraira va presentar el llibre “Una breu història de l’energia”. Després de la pausa del cafè, es va acabar el primer dia amb l’entrega de certificats als guanyadors de l’Olimpiada de Química de Catalunya del 2014 i als representants dels seus centres (Fig B i C)

 • El divendres 28, ja a la seu del CQC, es va inciar aquest segon dia amb la col·locació dels pòsters presentats a les Jornades. Enguany, el comité científic ha ampliat la presentació de pòsters fins a 15 per l’alta valoració donada als treballs presentats, de recerca de l’ESO, del batxillerat i dels cicles formatius de les branques de química.

A continuació José M. Borrego va presentar la seva ponència sobre “Química dinàmica, experiments per la docència” i, abans del cafè, es discutí sobre com “Promoure nous camins en l’ensenyament de la Química”.

La segona sessió del dia va començar amb la ponència d’Eva Calvés sobre “Tenim bona química amb la ciència?” per acabar el dia amb la presentació  de noves perspectives i TICs en l’ensenyament de la Química.

 • El dissabte 29, també a les dependències del CQC, es va iniciar amb la conferència de la Srta. Mar Bosch Aris, guanyadora del XIII Premi Antoni Quintana i Marí.

Després es varen realitzar dues sessions simultàniament, una amb les presentacions dels treballs sobre química de l’alumnat universitari i de secundària.

L’altra sessió fou sobre “El futur de l’ensenyament de la química” Una pausa pel cafè va donar pas a les presentacions “més esperades d’aquestes 3es Jornades” aquelles que feien referència a la Divulgació de la Química.

 • Aquestes 3esJEQC varen acabar amb l’acta de cloenda presidida pel Dr. José Costa, Degà de l’Ilustre Col·legi Oficial de Químics de Catalunya; la Sra. Josefina Guitart, representant de la Societat Catalana de Química; la Sra. Rosa M. Melià, representant de l’apFQc; i el Dr. Josep M. Fernández-Novell, President del Comitè Organitzador.

Després dels parlaments protocolaris i agraïments pertinents es va brindar amb cava per l’èxit assolit i per fer realitat la celebració de les Quartes Jornades sobre l’Ensenyament de la Química (4esJEQC) l’any 2015.

Moments de les 3esJEQC, A vista de l’exposició de pòsters al CQC, B i C participants del segon i tercer dies, D taula de cloenda, d’esquerra a dreta Sra. Guitart, Dr. Costa, Sra. Melià i Dr. Fernández-Novell.

Valoració.

Les anàlisis dels qüestionaris omplerts pels participants i recollits per l’organització mostren una valoració molt positiva sobre l’organització, els objectius, continguts i metodologia d’aquestes Jornades. El professorat i els estudiants han ressaltat la importància dels continguts escollits i la metodologia establerta amb les presentacions orals i, també, els resumns que s’ha fet dels pòsters.

Totes les conferències, presentacions orals i pòsters així com les conclusions de cada sessió estan recollides en el llibre d’actes de les 3esJEQC que es pot baixar des del web del Col·legi (www.quimics.cat).

Cal agrair als patrocinadors, col·laboradors, participants i membres dels comitès, la seva contribució ja que sense tots ells i elles res no hauria estat possible. No podem acabar sense agrair al CQC el seu suport incondicional a aquestes jornades i ja podem avançar des de la Secció Tècnica d’Ensenyament que ja estem treballant perquè les “Quartes Jornades” siguin una realitat aquest 2015.

[button icon=”info” size=”xlarge” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2015/09/LLIBRE3esJEQCFinal6.pdf” newpage=”yes”]Descarregar llibre 3es JEQC[/button]

 

Josep M. Fernández Novell

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

ENSEÑAR Y DIVULGAR LA QUÍMICA DE HOY PARA MAÑANA

En el año 2012 se organizaron las “Primeras Jornadas sobre la Enseñanza de la Química en Cataluña (1esJEQC)” con unos resultados muy esperanzadores [NPQ 463, 25-27]. Continuamos con esta aventura en 2013 y este 2014, se ha ido consolidando esta tarea. A finales de noviembre, se desarrollaron las “Terceras Jornadas sobre la Enseñanza de la Química en Cataluña (3esJEQC)” de las que se ha dado puntual información en nuestra revista NPQ ya todos los colegiados.

Estas 3esJEQC han sido organizadas por la Sección Técnica de Enseñanza de nuestro Colegio, Colegio Oficial de Químicos de Cataluña (CQC), con la colaboración • ción de la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona (UB), de la Sociedad Catalana de Química (SCQ), de la Asociación de profesores de física y química de Cataluña (apFQc) y del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña.

Los temas prioritarios que se han tratado, en las sesiones realizadas en las salas de nuestro Colegio son:

 • Promover nuevos caminos en la enseñanza de la Química.
 • Nuevas perspectivas y TICs en la enseñanza de la Química.
 • El futuro de la enseñanza de la Química.
 • Divulgación de la Química.

Cada tema se trató con ponencias que se presentaron en formato de comunicación oral o póster. Se ha continuado cediendo parte del protagonismo a los trabajos presentados por los estudiantes de todos los niveles educativos, la juventud de hoy es el futuro de nuestra química.

[jbutton icon=”info” size=”xlarge” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2015/09/LLIBRE3esJEQCFinal6.pdf” newpage=”yes”]Descargar el libro 3es JEQC[/jbutton]

Desarrollo de las 3esJEQC.

3esJEQC

El miércoles 26 todo empezó con la acreditación de los participantes y el acto de Inauguración en la Sala Fonseré de la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona.

La mesa presidencial la formaron el Dr. Pere Lluís Cabot, decano de la Facultad de Química de la UB; M. Jordi Sabaté, subdirector general de Ordenación Curricular del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña; y el Dr. Josep M. Fernández-Novell, Presidente del Comité Organizador.

Tras esta inauguración, el Dr. Jaume Granell hizo una introducción sobre el QISU (Química en la Interfase Secundaria Universidad) y presentó el Dr. Juan Dosta que habló sobre “Ensayos para el análisis y tratamiento de las aguas” (Fig A). Luego el Dr. Fernández-Novell (Fig. A) presentó un “Video guiado” sobre los experimentos realizados por Panreac-AppliChem en el marco de Expoquimia. Finalmente, el Dr. Paraira presentó el libro “Una breve historia de la energía”. Tras la pausa del café, se acabó el primer día con la entrega de certificados a los ganadores de la Olimpiada de Química de Cataluña de 2014 y los representantes de sus centros (Fig B y C)

El viernes 28, ya en la sede del CQC, se iniciar este segundo día con la colocación de los pósters presentados en las Jornadas. Este año, el comité científico ha ampliado la presentación de pósters hasta 15 por la alta valoración dada a los trabajos presentados, de búsqueda de la ESO, del bachillerato y los ciclos formativos de las ramas de química.
A continuación José M. Borrego presentó su ponencia sobre “Química dinámica, experimentos para la docencia” y, antes del café, se discutió sobre cómo “Promover nuevos caminos en la enseñanza de la Química”.

La segunda sesión del día comenzó con la ponencia de Eva Calvés sobre “Tenemos buena química con la ciencia?” Para terminar el día con la presentación de nuevas perspectivas y TICs en la enseñanza de la Química.

El sábado 29, también a las dependencias del CQC, se inició con la conferencia de la Srta. Mar Bosch Aris, ganadora del XIII Premio Antonio Quintana y Marino.
Después se realizaron dos sesiones simultáneamente, una con las presentaciones de los trabajos sobre química del alumnado universitario y de secundaria.

La otra sesión fue sobre “El futuro de la enseñanza de la química” Una pausa para el café dio paso a las presentaciones “más esperadas de estas 3as Jornadas” aquellas que hacían referencia a la Divulgación de la Química.

Estas 3esJEQC acabaron con el acta de clausura presidida por el Dr. José Costa, Decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Cataluña; la Sra. Josefina Guitart, representante de la Sociedad Catalana de Química; la Sra. Rosa M. Melià, representante del apFQc; y el Dr. Josep M. Fernández-Novell, Presidente del Comité Organizador.
Tras los parlamentos protocolarios y agradecimientos pertinentes se brindó con cava por el éxito alcanzado y para hacer realidad la celebración de las Cuartas Jornadas sobre la Enseñanza de la Química (4esJEQC) en el año 2015.

Momentos de las 3esJEQC, A vista de la exposición de pósters en CQC, B y C participantes del segundo y tercer días, D mesa de clausura, de izquierda a derecha Sra. Guitart, Dr. Costa, Sra. Melià y Dr. Fernández-Novell.

Valoración.

Los análisis de los cuestionarios rellenados por los participantes y recogidos por la organización muestran una valoración muy positiva sobre la organización, los objetivos, contenidos y metodología de estas Jornadas. El profesorado y los estudiantes han resaltado la importancia de los contenidos escogidos y la metodología establecida con las presentaciones orales y, también, los resumns que se ha hecho de los pósters.

Todas las conferencias, presentaciones orales y pósters así como las conclusiones de cada sesión están recogidas en el libro de actas de las 3esJEQC que se puede bajar desde la web del Colegio (www.quimics.cat).

Hay que agradecer a los patrocinadores, colaboradores, participantes y miembros de los comités, su contribución ya que sin todos ellos y ellas nada habría sido posible. No podemos terminar sin agradecer al CQC su apoyo incondicional a estas jornadas y ya podemos avanzar desde la Sección Técnica de Enseñanza que ya estamos trabajando para que las “Cuartas Jornadas” sean una realidad este 2015.

[jbutton icon=”info” size=”xlarge” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2015/09/LLIBRE3esJEQCFinal6.pdf” newpage=”yes”]Descargar el libro 3es JEQC[/jbutton]

 

José M. Fernández Novell

Sección Técnica de Enseñanza CQC