Línies ICO 2015

Banc Sabadell continua amb el seu compromís de finançament a les empreses

Banc Sabadell ha subscrit les línies 2015, que són accessibles per a tot tipus d’empreses, sigui quina sigui la seva dimensió. Permeten finançar els projectes d’inversió en un termini de fins a 20 anys i amb fins a 12,5 milions d’euros, segons la línia.

El banc també dóna una solució a les necessitats transitòries de liquiditat, mitjançant préstecs fins a 4 anys, i ofereix liquiditat complementària per un import de fins al 50% del finançament obtingut lligada a un projecte d’inversió.

La línia ICO Empreses i Emprenedors 2015 té com a objectiu finançar inversions i donar cobertura a les necessitats de liquiditat de projectes dins del territori nacional. La línia és accessible amb independència de la ubicació de la seu social o fiscal i de si la major part del capital social és espanyol o estranger.

La línia ICO Garantia SGR/SAECA 2015 facilita el finançament d’inversions dins i fora del territori nacional i dóna cobertura a les necessitats de liquiditat per a beneficiaris que disposin de l’aval d’una societat de garantia recíproca (SGR) o de la SAECA. Import màxim finançable: 2 milions d’euros per client i any.

La línia ICO Internacional 2015 permet el finançament d’inversions i cobertura de les necessitats de liquiditat fora del territori nacional.

La línia ICO Exportadors 2015 aporta liquiditat als autònoms i les empreses espanyoles mitjançant l’avançament de factures derivades de la seva activitat exportadora i també mitjançant la cobertura dels costos previs de producció i elaboració dels béns objecte d’exportació. L’import finançable és de 12,5 milions d’euros per client i any.

Si disposa d’un projecte d’inversió o necessita liquiditat per a la seva empresa, a Banc Sabadell li oferirem la línia ICO més adequada a les seves necessitats de finançament, amb l’objectiu de fer realitat el seu projecte.

Si vol ampliar aquesta informació, vagi a qualsevol oficina del grup Banc Sabadell, truqui al 902 383 666 o bé accedeixi a https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Lineas_ICO/1191356294546/es
Banc Sabadell. El banc de les millors empreses. I el teu.