Presentació

Els Doctors i Llicenciats en Química, a Catalunya, estan estructurats bàsicament en dues organitzacions, el Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i l’Associació de Químics de Catalunya.

També acull altres titulacions universitàries de nova creació en tant que aquests no constitueixen el seu pròpi Col·legi. Aquest és el cas de Bioquímica, Ciència i Tecnología dels aliments, Ciencies Ambientals, Enginyeria Química, i Enologia.

Aquestes dues organitzacions ofereixen una sèrie de serveis que són d’interès en determinats moments de la vida del professional.

Tanmateix és un espai obert a totes aquelles inquietuds i suggeriments que sorgeixen per part dels químics davant els requeriments de l’entorn. Més específicament el Col·legi defensa els interessos professionals davant les diferents administracions, i vetlla l’activitat dels seus professionals per tal que aquesta s’adeqüi als interessos de la societat d’acord amb el Codi Deontològic dels Químics.

La Col·legiació, més enllà d’una obligació, és un acte d’afirmació de la professió, i de solidaritat amb els companys i amb la societat.