Visita la borsa de treball del Col·legi de Químics de Catalunya

Pàgina d'inici / Publicacions periòdiques

Publicacions periòdiques

Els nostres col·legiats/associats reben dues publicacions de característiques i orientacions ben diferents.

Revista per a químics

És la revista que edita el Col·legi i l’Associació de Químics de Catalunya, mitjà important per a la difusió de les seves activitats i de les opinions sobre els més diversos temes. Les seves col·laboracions van més enllà dels temes purament professionals, i cobreixen un ampli espectre de temes culturals.

(faci click a la image)

Química e industria

És la revista i l’organ oficial del Consejo General de Colegios de Químicos i de la ANQUE per informar de les seves activitats. Està oberta també a les col·laboracions tècniques i científiques dels professionals de la química. Cada mes està dedicat a un tema monogràfic.

Web Química e Industria