Registre de professionals sanitaris

Per tal de donar compliment al requeriment de la Generalitat de Catalunya referent al desplegament del Registre de Professionals Sanitaris.

L’article 14 del Decret 256/2013 de 26 de novembre pel que es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s’estableix els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals en l’àmbit de Catalunya, es disposa que el Registre de professionals sanitaris es nodrirà de les dades que li siguin cedides per les diferents entitats que actuen en l’àmbit sanitari, concretament els col·legis professionals, al centres sanitaris, i les entitats asseguradores que actuïn en el ram de la malaltia –totes elles d’acord amb els articles 5.2 i 43 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries- i l’administració sanitària –amb fonament en l’article 53.5 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

És per això que us demanem contesteu al formulari adjunt.

Podeu contestar per:

Correu postal (Av. Portal de l’Àngel, 24 1r. 2a 08002 BARCELONA
Correu electrònic (quimics@quimics.cat)
Esperant la vostra col·laboració, us saludem ben cordialment,

[button icon=”check” size=”xlarge” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2015/11/Cens-Sanitat.pdf” newpage=”yes”]Descarregar document[/button]

José Costa López Degà CQC