Des del deganat del Col·legi, així com des de la presidència de l’Associació, hi ha hagut la voluntat de potenciar les Seccions Tècniques. Ja fa uns quants anys que deganat i presidència coincideixen en la mateixa persona, amb la qual cosa es dupliquen les voluntats.

La raó de ser de les nostres institucions rau, en gran part, en donar un marc on els químics puguin relacionar-se professionalment entre si, i amb altres titulats amb els que comparteixen espai en la indústria. Està clar que aquest marc el dóna les Seccions Tècniques, són elles les que donen contingut científic i tecnològic, són elles els motors de taules rodones, jornades, congressos…

La realitat d’un món laboral cada vegada més absorbent dificulta la disponibilitat de temps lliure per dedicar a altres activitats, és per això que les Seccions Tècniques han viscut unes hores (anys) baixes. Però després d’haver tocat fons ens estem enlairant amb força, i en menys d’un any s’han creat o estan en procés de creació fins a set noves Seccions Tècniques.

No en tenim prou. La diversitat de sectors on desenvolupem la nostra activitat els químics fa que en calguin moltes més. Invitem a tot el col·lectiu químic, més encara, a tot professional, a incorporar-se a les Seccions Tècniques de Col·legi de Químics de Catalunya i de l’Associació de Químics de Catalunya. I si no hi és, a crear-la.

Actualment n’hi ha les següents:

Secció Tècnica President
S.T. de Qualitat Meritxell Ventura
S.T. Alimentària Gemma Barceló
S.T. Metal·lurgia Joan Antoni Bas
S.T. Medi Ambient Javier Albort
S.T. Ensenyament Josep M. Fernández Novell
S.T. Química Forense José Costa
S.T. de Patents Pascual Segura