Visita la borsa de treball del Col·legi de Químics de Catalunya

Pàgina d'inici / Serveis professionals

Serveis professionals

Una de les activitas més pròpies del Col·legi és la prestació dels serveis que estan reconeguts en les nostres atribucions professionals, i que recullen els nostres Estatuts.

Bàsicament són:

  • Escola de Graduats Químics de Catalunya. Ofereix una sèrie de cursos, per garantir la formació continuada del Químic.
  •  Borsa de Treball. Gestiona amb eficàcia el món laboral del Químic, tant pel que fa a la primera ocupació per acabats de llicenciar, com per millorar l’ocupació actual. Gestiona uns 500 llocs de treball a l’any.
  •  Seccions Tècniques. Són un fòrum on poder intercanviar experiències professionals amb companys que treballen en el mateix sector. No cal dir el suport que això pot representar quan comences a caminar tot sol.
  •  Assessoria Laboral. La inserció al món laboral està plena d’aspectes jurídics que un nou llicenciat desconeix. És molt necessari l’assessorament per part d’un professional per no donar cap pas en fals.
  •  Borsa de Serveis. Ofereix solucions a problemes i treballs específics puntuals dels col·legiats que no poden ser atesos mitjançant la borsa de treball.

NPQ. La revista que és el nexe d’unió entre els químics de Catalunya.
– Química e Industria. La revista que és el nexe d’unió entre els químics a nivell estatal.

  •  Serveis Professionals:

– Visat de projectes. Certificacions.
– Defensa jurídica professional.
– Peritatges legals.