5ès. Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya

HORARI I ACTIVITATS

Dimecres 23 de novembre.

Facultat de Química de la UB, c/ Martí i Franquès.

 • 15.15 – 16: Entrega de material.
 • 16 – 16.30: Acte inaugural i presentació de les 1es Jornades.
 • 16.30 – 17.30: Química: per a què serveix?. Grup QISU, Facultat de Química de la UB. 
 • 17.30 – 18: Pausa cafè.
 • 18 – 20: L’Olimpiada de Química.

Divendres 25 de novembre

Seu del CQC, Avgda. Portal de l’Àngel, 24.

 • 16.15 – 16.45: Conferència
 • 16.45 – 18.15: A) Presentació de treballs de l’alumnat de tots els nivell.
  B) Química a les aules i als laboratoris.
  Discussió de Pòsters.
 • 18.15 – 18.45: Pausa cafè.
 • 18.45 – 21: Noves aportacions en la innovació educativa. Discussió final.

Dissabte 26 de novembre

Seu del CQC, Avgda. Portal de l’Àngel, 24.

 • 9.15 – 9.45: Conferència.
 • 9.45 – 11: Presentació de treballs de l’alumnat de tots els nivell. L’anglès en l’ensenyament de la Química.
 • 11 – 11.30: Pausa cafè.
 • 11.30 – 13: Taula Rodona: Present i futur de l’Ensenyament de la Química.
 • 13 – 14: Conclusions i Acta de cloenda.

Presentació de resums abans del 5 de novembre. Envieu-los a jmfernandeznovell@ub.edu o quimics@quimics.com, posant “Presentació 5es JEQC” indicant si serà en format oral o pòster.

Els resums han de contenir:

 • Títol.
 • Nom i afiliació dels autors (amb el/s email).
 • Cos del resum amb un màxim de 300 paraules, sense referències ni esquemes ni dibuixos o fotografies.

Les Presentacions acceptades es comunicarà abans del 14 de novembre.

Les comunicacions orals tindran una durada de 10 minuts més 5 minuts de preguntes.

Les comunicacions en format pòster tindran una mida A1.

S’ha demanat al Departament d’Ensenyament que l’assistència del professorat de primària i secundària a aquesta activitat tingui el reconeixement com a activitat de formació del professorat de 20 h.

Publicació dels treballs.

Després de recollir totes les presentacions acceptades i redactades pels ponents s’editarà el llibre d’Actes (proceedings) de les Jornades amb ISBN. La organització vol que aquesta publicació serveixi al professorat relacionat amb l’ensenyament de la química com eina de treball i, que en cas necessari, es faci servir davant de les autoritats educatives o de qui calgui perquè tinguin present les seves valoracions tècniques.

Preu de l’inscripció.

Fins el 16 de novembre:

 • General 90€
 • Col·legiats CQC, apFiQ, SCQ i estudiants 60€

Després del 16 de novembre:

 • General 120€
 • Col·legiats CQC, apFiQ, SCQ i estudiants 80 Euros

La inscripció s’ha de fer al Banc Sabadell Atlántico al compte: 0081 0057 34 0001811487.

Cal posar “Inscripció 5es JEQC” i el nom i cognoms de la persona inscrita.

Cal enviar una còpia escanejada del full de pagament a jmfernandeznovell@ub.edu o quimics@quimics.com, posant “Pagament 5es JEQC” així com la butlleta d’inscripció que heu d’omplir (al final de l’annex teniu una còpia d’aquesta butlleta).

Cada inscripció dóna dret a l’assistència de tots els actes de les Jornades i a presentar un treball en format oral o de pòster (el professorat inscrit que presenti un treball, oral o pòster, pot formar part com autor d’un altre)

Per tot això us demanem que participeu en aquestes 5es jornades de l’Ensenyament de la Química a Catalunya aportant els vostres treballs, les vostres pràctiques, els vostres reptes i preocupacions envers l’ensenyament d’aquesta ciència per poder-les discutir i arribar, entre tots i totes, a unes conclusions aplicables a l’aula.

Per a més informació:  jmfernandeznovell@ub.edu