Acte 25 de juny defunció Dr. Pere Miró i Plans. Lloc: Seu Col·legi de Químics

El passat 11 de març de 2013 es va produir la defunció del Dr. Pere Miró i Plans, químic i farmacèutic, que havia tingut una intensa activitat en el món de la química industrial, la indústria química i l’administració. Havia col·laborat amb la Universitat de Barcelona, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el Col·legi de Químics, amb el CSIC , amb el Comité Español de la Detergencia, amb la Generalitat de Catalunya i amb el Ministerio de Industria, i a tots els seus càrrecs i funcions va deixar una empremta perdurable.

Alguns dels qui el varem conèixer i apreciar hem cregut que seria adient reunir-nos en un acte de comiat, amb la família, els amics i els col·legues per tal de posar en comú les nostres vivències i records a l’entorn de la seva personalitat i actuacions.

Les breus intervencions que tenim previstes fins al moment són:

  • José Costa, Col·legi-Agrupació de Químics de Catalunya
  • Olga Sanahuja, Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines(CED)
  • Gregori Valencia, CSIC
  • Claudi Mans, Universitat de Barcelona i CED
  • Joan Bladé

Representants de la família (Pere Miró, MaCarme Miró)

La llista d’intervencions no és tancada. Hi haurà també un torn lliure de paraules dels assistents.

L’acte tindrà lloc el 25 de juny de 2013 a les 19 h, a la sala d’actes del Col·legi de Químics de Catalunya, Avgda. Portal de l’Àngel 24, 2n, Barcelona.

T’hi invitem ben cordialment.

Olga Sanahuja, José Costa, Gregori València, Claudi Mans

Barcelona, 3 de juny de 2013 Contacte i adhesions: cmans@ub.edu