Assemblea General Ordinària de l’Associació de Químics de Catalunya y Convocatòria Electoral 2020

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ

En compliment de la normativa vigent i per acord del Comitè Executiu, es convoca  la Assemblea General Ordinària De L’associació De Químics De Catalunya pel proper dia 26 de març de 2020, a les 18:30 h. en primera convocatòria i a les 19:00 h. en segona, a l’Estatge Social, Avgda. Portal de l’Àngel, 24, 1er. de Barcelona, sota el següent,

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Nomenament de Censors d’Acta.
 3. Informe del President. Discussió i aprovació, si escau.
 4. Informe de Secretaria.
 5. Discussió i aprovació, si escau, dels Estats de Comptes de 2019.
 6. Designació de Censors de Comptes.
 7. Informe dels Presidents de Seccions Tècniques i del Director de l’Escola de Graduats.
 8. Elecció de càrrecs vacants: Vicepresident 1r., Vicepresident 2n., Vicepresident 3r., Secretari i 3 Vocals.
 9. Precs i Preguntes.

D’acord amb els nostres Reglaments, podràs examinar la nostra comptabilitat, a partir del proper dia 15 de març.

CONVOCATÒRIA  ELECTORAL

CÀRRECS QUE QUEDEN VACANTS:

 • VICEPRESIDENT 1r.
 • VICEPRESIDENT 2n.
 • VICEPRESIDENT 3r.
 • SECRETARI
 • 3 VOCALS

CALENDARI ELECTORAL

 • Presentació Candidatures: fins 20,- h. del 11 de març del 2020
 • Eleccions: Assemblea General del 26 de març del 2020