Associació de Químics de Catalunya

És l’associació professional dels químics de Catalunya. L’afiliació és voluntària.

Prové de la ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE ESPAÑA (ANQUE). Fundada l’any 1945. Des del 17 de desembre de 1992, l’Associació de Químics de Catalunya té personalitat jurídica pròpia i segueix federada a l’ANQUE.

L’actual Junta directiva de l’Associació de Químics de Catalunya està formada per

President José Costa López
Vicepresident 1r. Emilio Tijero Miquel
Vicepresident 2n. Josep Mª Fernández Novell
Vicepresident 3r. Joan Mata Álvarez
Secretari Jordi Bonet Ruiz
Vicesecretari Alexandra Bonet Ruiz
Tresorer Joan Llorens Llacuna

 

Vocals
Xavier Albort Ventura Joan Bertran Rusca
Aureli Calvet Tarragona Mireia Diaz Lobo
Francisco José España Maraver Claudi Mans Teixido
Enrique Morillas Pérez Antonio Pinto Llona
Joan Sansaloni Valdivia Meritxell Ventura Garcia

 

Assembleistes
Joan Ant. Bas Carbonell Joan Llorens Llacuna
Jordi Bonet Ruiz Joan Mata Álvarez
Alexandra Bonet Ruiz Pere Molera Sola
Aureli Calvet Tarragona Enrique Morillas Pérez
Francisco José España Maraver Antonio Pinto Llona
José Mª Gutiérrez González Jaume Vilarrasa Llorens