El CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE QUÍMICOS DE ESPAÑA ens ha fet arribar una información tramesa des de UNIÓN PROFESIONAL sobre les novetats fiscals per als professionals en el 2017.