I CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA organitzat per l’ACAA

La Secció Tècnica de Medi Ambient del Col·legi de Químics de Catalunya us recomana la participació al I CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA (http://congresaiguacatalunya.com/) organitzat per l’ACAA Associació Catalana d’Amics de l’Aigua (http://www.amicsaigua.com/)

Un espai per a l’anàlisi i reflexió dels importants problemes de tot tipus que, respecte de l’aigua, ja fa massa temps tenim a Catalunya. Pot constituir el marc idoni per debatre sobre les diferents problemàtiques de l’aigua a casa nostra i, el que és més important, poder definir amb claredat els reptes i l’objectiu comú de gestió de l’aigua i analitzar i valorar les solucions de futur que la societat catalana ens demana a tots. Un I Congrés de l’Aigua a Catalunya obert i plural, amb una visió amplia dels problemes, que s’han de plantejar, formalment, des de perspectives generalistes.

Són membres de la xarxa de col·laboradors (http://congresaiguacatalunya.com/?page_id=188) els Col·legis Oficials d’Advocats, Biòlegs, Ambientòlegs, Enginyers, Geòlegs, Químics, i la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, a més de diversos Ajuntaments, Entitats i Estaments, amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya.

LLOC DE CELEBRACIÓ:

18 i 19 març 2015, de 8.30 a 19.45 h. Auditori de CosmoCaixa (c/ Isaac Newton, 26. Barcelona)

PROGRAMA:

http://congresaiguacatalunya.com/wp-content/uploads/2015/01/Programa-I-Congr%C3%A9s-de-lAigua-a-Catalunya_v3.pdf

 

INSCRIPCIÓ:

Web del Congrés http://congresaiguacatalunya.com/?page_id=153

Butlleta d’inscripció http://congresaiguacatalunya.com/wp-content/uploads/2014/09/Butlleta-dInscripci%C3%B3.pdf