Conveni de col·laboració amd el Col·legi Oficial de Químics de Murcia

Mitjançant aquest acord tots els col·legiats podran gaudir de les accions formatives en modalitat on-line a preu de col·legiat.

Un dels objectius del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya és la formació continuada dels seus membres.

Per tal de millorar i agilitzar aquesta formació s’ha signat per una banda un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Químics de Múrcia, i per altra un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Pere Mir (Càtedra Universitat-Empresa Prof. Dr. Francisco Buscarons)

Mitjançant aquests acords tots els col·legiats podran gaudir de les accions formatives en modalitat on-line, mixta i presencial a preu de col·legiat.

Periòdicament s’informarà dels cursos programats.

Tot esperant que d’aquesta col·laboració en sortirem beneficiats tots, rebi la meva cordial salutació,

Catàleg formatiu · Més informació