Mantenim l’esperit de l’NPQ

No va ser ahir, ni va ser abans d’ahir. Va ser fa quaranta-dos anys que naixia l’NPQ, com a digne successor d’un Boletín de Información. Aquesta revisteta, fent servir el diminutiu per donar-li un toc de proximitat i en cap cas en un to despectiu, ha tractat de portar a casa vostra una mica de l’esperit de companyonia entre el col·lectiu químic en forma d’articles de temes ben diversos, i un resum de les activitats del Col·legi i de l’Associació.

I arribem així a l’any XLIII de la revista, coincidint amb l’Any Internacional de la Química, però coincidint també amb una crisi profunda que ens està afectant gairebé a tothom, i en aquest tothom hi estan els pressupostos del Col·legi, i per tant el pressupost de l’NPQ.

En una època en què internet està omnipresent en la nostra activitat diària, tant professional com particular; en una època en què els llibres i les revistes són ja electrònics, semblava que una forma de reduir despesa era fent l’NPQ virtual.

I certament és una forma de reduir despesa, però no era la que ens agradava a l’equip que portem la revista, i la Junta Directiva ens va donar suport. Pensem que les coses més properes són millor en la versió real que no pas en la virtual; pensem que l’NPQ només en versió digital (recordeu que al nostre web ja fa temps podeu trobar la revista en format pdf) perdria la seva identitat.

Arribat al punt que cal reduir despesa, ens hem estimat més rehuir de cinc a quatre el nombre de revistes per aquest any 2011, tot esperant que la crisi passi i deixi els menys posibles estralls.

Què en penseu vosaltres? La vostra opinió ens és molt important. L’esperem.

Antoni Portela

Director NPQ