EI Dr. Jose Costa López, proposat com a Col•legiat d’Honor del Col•legi Oficial d’Enginyers Quimics de Ia Comunitat Valenciana

Dr. Jose Costa López. Dega del Col•legi Oficial de Quimics de Catalunya i Sr. Vicente B. Vert Belenguer, President del Col•legi Oficial ď Enginyers Quimics de la Comunitat Valenciana

EI Dr. Jose Costa López, Degá del Col•legi Oficial de Quimics de Catalunya, va ser proposat com a Col•legiat d’Honor del Col•legi Oficial d’Enginyers Quimics de Ia Comunitat Valenciana, com a reconeixement a l’aportació en el desenvolupament de la difusió de Ia professió de l’Enginyeria Quimica al nostre pais.

L’acte de Iliurament de ľesmentat reconeixement va tenir Iloc el passat dia 24 de setembre de 2016, coincidint amb Ia celebració del X Aniversari del Col•legi Oficial ďEnginyers Quimics de la Comunitat Valenciana, en el restaurant La Ferradura (Alboraia, Valencia).