Escrit de la presidenta de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, Mª Eugènia Gay Rosell a Conseller de el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar, davant la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19