Formulario borsa de trabajo

Todos los datos de este formulario son consideradas de estricta confidencialidad, y sólo son para procesos de preselección internos. En el caso de ofrecerlos a terceras personas será previa autorización del interesado.

  important: Els camps amb (*) són obligatoris per a la correcta tramitació del formulari.

  Dades personals

  Nom

  Cognoms

  Adreça

  Població

  Codi postal

  Lloc de naixement

  Data de naixement

  Nacionalitat

  Telèfon 1

  Telèfon 2

  Email

  Estat civil(*)
  casatsolter

  Nombre de fills

  Carnet de conduir (*)
  sino

  Vehicle propi
  sino

  Formació

  Estudis superiors realitzats

  Universitat o escola

  Any d'inici

  Any fi


  Especialitat química (segons les assignatures obligatòries cursades (obligatori)


  Màsters o cursets d'especialització (els més importants)

  Títol

  Centre

  Any

  Número d'hores


  Experiència laboral

  Marca 1 o més dels sectors o camps en els que treballes o has treballat (manentint apretat el botó "Control")

  Marca 1 o més de les àrees en les que treballes o has treballat (manentint apretat el botó "Control")


  ldiomes

  Idioma

  Comprensió oral

  Comprensió escrita

  Expressió oral

  Expressió escrita

  Català

  altmigbaix altmigbaix altmigbaix altmigbaix

  Castellà

  altmigbaix altmigbaix altmigbaix altmigbaix

  Anglés

  altmigbaix altmigbaix altmigbaix altmigbaix

  Alemany

  altmigbaix altmigbaix altmigbaix altmigbaix

  Francés

  altmigbaix altmigbaix altmigbaix altmigbaix

  Italià

  altmigbaix altmigbaix altmigbaix altmigbaix
  altmigbaix altmigbaix altmigbaix altmigbaix

  Coneixements informàtics

  Noms dels programes

  Títols o certificats

  Idiomes o informàtica

  Ocupació actual o última

  Nom de l'empresa

  Activitat

  Càrrecs ocupats

  Data Inici / Data final

  Empresa anterior

  Nom de l'empresa

  Activitat

  Càrrecs ocupats

  Data Inici / Data final

  Empresa anterior

  Nom de l'empresa

  Activitat

  Càrrecs ocupats

  Data Inici / Data final

  Empresa anterior

  Nom de l'empresa

  Activitat

  Càrrecs ocupats

  Data Inici / Data final

  Contactes amb la borsa de treball

  per telefonper mail
  (De a )

  Pretensions salarials

  Actual

  euros/any

  Pretensions

  euros/any

  Autoritzo a que les meves dades siguin tractades amb absoluta confidencialitat i que només puguin ser cedides a tercers prèvia autorització al Col·legi de Químics de Catalunya i/o Associació de Químics de Catalunya?