Jornada tècnica sobre corrossió

El dia 21 de març de 2011 es va celebrar la jornada tècnica sobre Aplicacions de les ceres en la indústria dels recobriments i de les tintes d’impressió. Aquesta jornada tècnica formava part del 59 Trobada Tècnica de l’Associació Espanyola de Tècnics en Pintures i Afins (AETEPA) i estava organitzada per AETEPA i la Secció Tècnica de Corrosió i Protecció de l’Associació de Químics de Catalunya, juntament amb l’empresa Kromachem.

Va començar la jornada amb la presentació i benvinguda per part del president de la Secció Tècnica, Enrique Julve, qui a continuació va fer esment de la importància que les ceres tenen en els recobriments, especialment les micronitzades. Es va referir després breument a les propietats superficials que aquestes ceres confereixen als recobriments, especialment la seva resistència a la corrosió.

Seguidament, D. Bartolomé Rodríguez Torres, president de la AETEPA, va fer la presentació del ponent d’aquesta jornada, el Dr Joan Segurola, director tècnic comercial de la firma Kromachem S. A.

El Dr Segurola va començar parlant de l’extens ús que de les ceres es fa en l’actualitat a tot el món, per les bones propietats que confereixen als recobriments. Després va definir les ceres i els tipus d’elles que s’usen en les indústries dels recobriments orgànics i altres, passant a continuació a parlar de la manera d’actuació d’aquestes ceres i dels seus principis bàsics: efecte de protuberància, efecte de migració o flotació i efecte de filtració. Es va referir tot seguit a les propietats generals de les ceres ia la manera d’incorporació en el recobriment: ceres foses en dissolvents, ceres en emulsió aquosa, ceres en dispersió i ceres micronitzades. En tema de les ceres micronitzades va dedicar bona part de la ponència, parlant de la producció d’aquesta classe de ceres i de les seves aplicacions generals: en tintes i vernissos, en pintures, en pintures en pols, en recobriments per a metalls, en recobriments per a fusta , etc. Finalment va fer referència a les aplicacions de les ceres micronitzades en els sistemes aquosos i UV.

Pel que fa a l’aplicació en sistemes aquosos, va dir que mitjançant l’elecció idònia de la cera micronitzada era possible equilibrar les propietats de slip i de resistència al ratllat ia l’abrasió, i, al mateix temps, minimitzar o maximitzar, segons convingui , la disminució de brillantor. Pel que fa a l’aplicació de les ceres micronitzades en els sistemes UV, ha indicat que en gran part de casos ajuden a aconseguir acabats mats i transparents en vernissos per a fusta, i fins i tot poden arribar a inhibir la reacció de polimerització dels sistemes catiònics de curat UV.

Al final de la ponència es va obrir un col · loqui general en què van intervenir, a més del ponent i els presidents de taula, el nombrós públic assistent a l’acte.