Junta General Ordinària Del Col·Legi Y Convocatòria Electoral 2018

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI

En compliment de la normativa vigent i per acord del Comitè Executiu, es convoca la Junta General Ordinària Del Col·Legi pel proper dia 22 de març de 2018, a les 19,- h. en primera convocatòria i a les 19,30 h. en segona, a l’Estatge Social, Avgda. Portal de l’Àngel, 24, 1er. de Barcelona, sota el següent,

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Nomenament de Censors d’Acta.
 3. Informe del Degà. Discussió i aprovació, si escau.
 4. Informe de Secretaria.
 5. Discussió i aprovació, si escau dels Estats de Comptes de 2017.
 6. Designació de Censors de Comptes.
 7. Informe dels Presidents de Comissions, Grups de Treball i “NPQ”.
 8. Elecció de càrrecs vacants: Videdegà 1r, Secretari i 6 Vocals.
 9. Precs i Preguntes.

D’acord amb els nostres Reglaments, podràs examinar la nostra comptabilitat, a partir del proper dia 15 de març.

CONVOCATÒRIA  ELECTORAL

Càrrecs Que Queden Vacants:

 • VICEDEGÀ 1r.
 • SECRETARI
 • 6 VOCALS

CALENDARI ELECTORAL

 • Presentació Candidatures: fins 20,- h. del 7 de març del 2018
 • Eleccions: Junta General del 22 de març del 2018