Junta General Ordinària Del Col·Legi Y Convocatòria Electoral 2020

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI

En compliment de la normativa vigent i per acord del Comitè Executiu, es convoca la Junta General Ordinària Del Col·Legi pel proper dia 26 de març de 2020, a les 18,30 h. en primera convocatòria i a les 19,00 h. en segona, a l’Estatge Social, Avgda. Portal de l’Àngel, 24, 1er. de Barcelona, sota el següent,

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Nomenament de Censors d’Acta.
 3. Informe del Degà. Discussió i aprovació, si escau.
 4. Informe de Secretaria.
 5. Discussió i aprovació, si escau dels Estats de Comptes de 2019.
 6. Designació de Censors de Comptes.
 7. Informe dels Presidents de Comissions, Grups de Treball i “NPQ”.
 8. Elecció de càrrecs vacants: Degà, Vicedegà 2n., Vicedegà 3r., Vicesecretari, Tresorer i 4 Vocals..
 9. Precs i Preguntes.

D’acord amb els nostres Reglaments, podràs examinar la nostra comptabilitat, a partir del proper dia 15 de març.

CONVOCATÒRIA  ELECTORAL

Càrrecs Que Queden Vacants:

 • DEGÀ
 • VICEDEGÀ 2n.
 • VICEDEGÀ 3r.
 • VICESECRETARI
 • TRESORER
 • 4 VOCALS

CALENDARI ELECTORAL

 • Presentació Candidatures: fins 19,- h. del 11 de març del 2020
 • Eleccions: Junta General del 26 de març del 2020