6es Jornades sobre l’ensenyament de la Química a Catalunya en el marc d’Expoquimia

HORARI I ACTIVITATS (orientatiu) 6esJEQC

Dimarts 3 d’octubre; Expoquimia

 • 15.15-16 Entrega de material.
 • 16-16.30 Acte inaugural i presentació de les 1es Jornades.
 • 16.30-19 Presentacions.

Dimecres 4 d’octubre; Expoquimia

 • 15.30 – 17.30 Presentacions.
 • 17.30 – 18 Pausa cafè. 
 • 18 – 20 Presentacions.

Dijous 5 d’octubre; Expoquimia

 • 15 h Visita Expoquimia
 • Visita Scharlab

Divendres 6 d’octubre; Expoquimia

 • 9-10,30 Presentacions.
 • 10,30- 12 Taula rodona.
 • 12-13 Acte Olimpíada de Química 2017 i entrega de premis.
 • 13-14 Cloenda Jornades.

Es recorda que tothom que participi en aquestes Jornades tindrà l’entrada gratuïta a Expoquimia.

Cal que m’envieu la butlleta d’inscripció omplenada.

Presentació de resums abans del 20 de setembre:

Envieu-los a: jmfernandeznovell@ub.edu o quimics@quimics.com, posant “Presentació 6es JEQC” indicant si serà en format oral o pòster. Els resums han de contenir:

 • Títol.
 • Nom i afiliació dels autors (amb el/s email).
 • Cos del resum amb un màxim de 300 paraules, sense referències ni esquemes ni dibuixos o fotografies.

Les Presentacions acceptades es comunicarà abans del 27 d’octubre.

Les comunicacions orals tindran una durada de 10 minuts més 5 minuts de preguntes.

Les comunicacions en format pòster tindran una mida A1.

S’ha demanat al Departament d’Ensenyament que l’assistència del professorat de primària i secundària a aquesta activitat tingui el reconeixement com a activitat de formació del professorat de 20 h.

Publicació dels treballs.

Després de recollir totes les presentacions acceptades i redactades pels ponents s’editarà el llibre d’Actes (proceedings) de les Jornades amb ISBN.  La organització vol que aquesta publicació serveixi al professorat relacionat amb l’ensenyament de la química com eina de treball i, que en cas necessari, es faci servir davant de les autoritats educatives o de qui calgui perquè tinguin present les seves valoracions tècniques.

Preu de l’inscripció.

Fins el 26 de setembre: General 90 Euros,Col·legiats CQC, apFiQ, SCQ i estudiants 60 Euros.

Després del 26 de setembre: General 120 Euros,Col·legiats CQC, apFiQ, SCQ i estudiants 80 Euros.

La inscripció s’ha de fer al Banc Sabadell Atlántico.

Al compte: 0081 0057 34 0001811487

Cal posar “Inscripció 6es JEQC” i el nom i cognoms de la persona inscrita.

Cal enviar una còpia escanejada del full de pagament a: jmfernandeznovell@ub.edu o quimics@quimics.com, posant “Pagament 6es JEQC” així com la butlleta d’inscripció que heu d’omplir (al final de l’annex teniu una còpia d’aquesta butlleta).

Cada inscripció dóna dret a l’assistència de tots els actes de les Jornades i a presentar un treball en format oral o de pòster (el professorat inscrit que presenti un treball, oral o pòster, pot formar part com autor d’un altre)

Per tot això us demanem que participeu en aquestes 6es jornades de l’Ensenyament de la Química a Catalunya aportant els vostres treballs, les vostres pràctiques, els vostres reptes i preocupacions envers l’ensenyament d’aquesta ciència per poder-les discutir i arribar, entre tots i totes, a unes conclusions aplicables a l’aula.

La butlleta d’inscripció i més informació: jmfernandeznovell@ub.edu

[button icon=”info” size=”large” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2015/11/2aCircular4esJEQC.pdf“]Butlleta d’inscripció[/button]

Entitats organitzadores:

L’Ensenyament de la Química en un món global

HORARI I ACTIVITATS (orientatiu) 6esJEQC

Dimarts 3 d’octubre; Expoquimia

 • 15.15-16 Entrega de material.
 • 16-16.30 Acte inaugural i presentació de les 1es Jornades.
 • 16.30-19 Presentacions.

Dimecres 4 d’octubre; Expoquimia

 • 15.30 – 17.30 Presentacions.
 • 17.30 – 18 Pausa cafè. 
 • 18 – 20 Presentacions.

Dijous 5 d’octubre; Expoquimia

 • 15 h Visita Expoquimia
 • Visita Scharlab

Divendres 6 d’octubre; Expoquimia

 • 9-10,30 Presentacions.
 • 10,30- 12 Taula rodona.
 • 12-13 Acte Olimpíada de Química 2017 i entrega de premis.
 • 13-14 Cloenda Jornades.

Es recorda que tothom que participi en aquestes Jornades tindrà l’entrada gratuïta a Expoquimia.

Cal que m’envieu la butlleta d’inscripció omplenada.

Presentació de resums abans del 20 de setembre:

Envieu-los a: jmfernandeznovell@ub.edu o quimics@quimics.com, posant “Presentació 6es JEQC” indicant si serà en format oral o pòster. Els resums han de contenir:

 • Títol.
 • Nom i afiliació dels autors (amb el/s email).
 • Cos del resum amb un màxim de 300 paraules, sense referències ni esquemes ni dibuixos o fotografies.

Les Presentacions acceptades es comunicarà abans del 27 d’octubre.

Les comunicacions orals tindran una durada de 10 minuts més 5 minuts de preguntes.

Les comunicacions en format pòster tindran una mida A1.

S’ha demanat al Departament d’Ensenyament que l’assistència del professorat de primària i secundària a aquesta activitat tingui el reconeixement com a activitat de formació del professorat de 20 h.

Publicació dels treballs.

Després de recollir totes les presentacions acceptades i redactades pels ponents s’editarà el llibre d’Actes (proceedings) de les Jornades amb ISBN.  La organització vol que aquesta publicació serveixi al professorat relacionat amb l’ensenyament de la química com eina de treball i, que en cas necessari, es faci servir davant de les autoritats educatives o de qui calgui perquè tinguin present les seves valoracions tècniques.

Preu de l’inscripció.

Fins el 26 de setembre: General 90 Euros,Col·legiats CQC, apFiQ, SCQ i estudiants 60 Euros.

Després del 26 de setembre: General 120 Euros,Col·legiats CQC, apFiQ, SCQ i estudiants 80 Euros.

La inscripció s’ha de fer al Banc Sabadell Atlántico.

Al compte: 0081 0057 34 0001811487

Cal posar “Inscripció 6es JEQC” i el nom i cognoms de la persona inscrita.

Cal enviar una còpia escanejada del full de pagament a: jmfernandeznovell@ub.edu o quimics@quimics.com, posant “Pagament 6es JEQC” així com la butlleta d’inscripció que heu d’omplir (al final de l’annex teniu una còpia d’aquesta butlleta).

Cada inscripció dóna dret a l’assistència de tots els actes de les Jornades i a presentar un treball en format oral o de pòster (el professorat inscrit que presenti un treball, oral o pòster, pot formar part com autor d’un altre)

Per tot això us demanem que participeu en aquestes 6es jornades de l’Ensenyament de la Química a Catalunya aportant els vostres treballs, les vostres pràctiques, els vostres reptes i preocupacions envers l’ensenyament d’aquesta ciència per poder-les discutir i arribar, entre tots i totes, a unes conclusions aplicables a l’aula.

La butlleta d’inscripció i més informació: jmfernandeznovell@ub.edu

[button icon=”info” size=”large” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2015/11/2aCircular4esJEQC.pdf“]Butlleta d’inscripció[/button]

Entitats organitzadores: