Premis SusChem “Jóvenes Investigadores Químicos”

Els Premis SUSCHEM Joves Investigadors Químics estan dirigits a joves menors de 40 anys i estan dotats amb un premi en metàl · lic de 1.000 euros en el cas de les categories Innova i Futura i de 500 euros en Predoc i Postdoc.

Els premiats d’aquesta V edició són:

I N N O V A:

Premi al millor treball (patent, publicació científica i / o projecte fi de carrera o màster) desenvolupat a partir d’una col · laboració entre una o més empreses i qualsevol agent de la xarxa de tecnologia (Organismes Públics d’Investigació, Universitat o centre tecnològic). El treball presentat ha d’haver desenvolupat en els dos últims anys en una o diverses de les següents àrees relacionades amb la Química Sostenible: biotecnologia industrial, disseny de reaccions i processos, nous materials i nanotecnologies, valorització de residus.

El Jurat, presidit per. D. Valentín González, membre de l’Associació Nacional de Químics d’Espanya, ha decidit atorgar per unanimitat aquest guardó a Jesús Miguel FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Doctor en Químiques, per la seva excel · lent treball “New Iridium-based complexes for ECL” desenvolupat en el CeNTech de la Universitat de Münster (Alemanya).

Així mateix, el Jurat ha declarat finalistes a Diego MOTLLES MOREIRA, Doctor en Ciències Químiques, pel treball “Laccase for biobleaching of eucalypt kraft pulp by means of a modified industrial bleaching sequence”, desenvolupat a la Universitat Politècnica de Catalunya; ia Juan Luis DELGADO CREU, Doctor en Química, pel seu treball “Donor-π-Acceptors containing the 10 – (1,3-Dithiol-2-ylidene) anthracene Unit for Dye-Sensitized Solar Cells”, desenvolupat en el IMDEA Nanociencia.

P R E D O C:

Premi a l’autor de la millor publicació científica, amb número de pàgina de 2012, en qualsevol àrea de la química, i que no estigués en possessió del títol de doctor a 31 de desembre de 2012.

El Jurat, presidit per Jesús Jiménez Barber, president de la Reial Societat Espanyola de Química, ha decidit atorgar per unanimitat aquest guardó a Fàtima GARCÍA MELO, Llicenciada en Ciències Químiques, per la seva excel · lent publicació científica “Structural Rules for the Chiral Supramolecular Organization of OPE -based Discotics: Induction of Helicity and Amplification of Chirality “desenvolupada a la Universitat Complutense de Madrid.

Així mateix, el Jurat ha declarat finalistes a Mónica GIMÉNEZ MARQUÈS, Llicenciada en Química, pel seu treball “Tuning the magneto-structural properties of non-porous coordination Polymers by HCI chemisorption”, desenvolupat a l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València ( ICMol), a Inmaculada MENA PARDOS, Llicenciada en Ciències Químiques, pel seu treball “The Dehydrogenation of Alcohols through a Concerted Bimetallic Mechanism Involving an Amido-Bridged Diiridium Complex” desenvolupat a l’Institut de Síntesi Química i Catàlisi Homogènia (ISQCH) de la Universitat de Saragossa, a Candela SEGARRA ALMELA, Llicenciada en Ciències Químiques, pel seu treball “Unconventional Reactivity of Imidazolylidene Pyridylidene Ligands in Iridium (III) and Rhodium (III) Complexes”, desenvolupat a la Universitat Jaume I de Castelló; ia Alejandro CRIAT FERNÁNDEZ, Llicenciat en Químiques, pel seu treball “Bond Order Discrimination by Atomic Force Microscopy” desenvolupat al Centre Singular d’Investigació de Química Biolóxica i Materiais Moleculars (CIQUS) de la Universitat de Santiago de Compostel · la.

P O S T D O C:

Premi a l’autor de la millor publicació científica, amb número de pàgina de 2012, en qualsevol àrea de la química, i que estigués en possessió del títol de doctor a 31 de desembre de 2012.

El Jurat, presidit per Valentín García, vocal de la Reial Societat Espanyola de Química, ha decidit atorgar per unanimitat aquest guardó a Fèlix Manuel FREIRE IRIBARNE, Doctor en Química, per la seva excel · lent publicació científica “Nanospheres with tuneable size and chirality from helical polymer- metall complexes (HPMCs) “desenvolupat a la Universitat de Santiago de Compostel · la.

Així mateix, el Jurat ha declarat finalistes a José Miguel ALONSO GÓMEZ, Doctor en Ciències Químiques, pel seu treball “[16] Cloverphene: a Clover-Shaped tast-Condensed Nanographene with Sixteen Fused Benzene Rings”, desenvolupat a la Universitat de Santiago de Compostel · la; a Claudio MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Doctor en Química, pel seu treball “Palladium-Catalyzed vicinal Difunctionalization of Internal Alkenes: Diastereoselective Synthesis of Diamines”, desenvolupat a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ); ia Rebeca GARCÍA FANDIÑO, Doctora en Química Orgànica, pel seu treball “Designing Biomimetic vapors on carbon nanotubes”, desenvolupat en el Departament de Bioquímica de la Universitat d’Oxford i el Departament de Química Fonamental de la Facultat de Ciències de la Universidade dóna Coruña.

F U T U R A:

Premi al millor expedient acadèmic de la llicenciatura de química o qualsevol altra titulació relacionada amb la ciència i la tecnologia química i el títol s’ha obtingut en 2012.

El Jurat, presidit per María Luisa Rojas Cervantes, membre de l’Associació Nacional de Químics d’Espanya, ha decidit atorgar per unanimitat aquest guardó a Iciar URIARTE HERNANDO, Llicenciada en Química per la Universitat del País Basc, pel brillant expedient acadèmic acreditat amb una qualificació mitjana de 9,58 i 29 matrícules d’honor.

Així mateix, el Jurat ha declarat finalista Cayetana ZÁRATE SÁEZ Llicenciada en Química per la Universitat de Valladolid per la seva excepcional expedient acadèmic acreditat amb una qualificació mitjana de 8,9.

[jbutton a_css=”border:4px solid #0097d1;” color=”white” size=”large” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2013/06/06-10-NdP-Fallo-Premios-SUSCHEM-2013.pdf”]Descaregar nota de premsa[/jbutton]