Quartes Jornades d’Ensenyament de la Química a Catalunya

Publiquem la segona circular informativa de les 4es Jornades de l’Ensenyament de la Química a Catalunya (4es JEQC) que portaran com a lema “Ensenyem i Fem Química”

En aquestes 4es jornades, organitzades per la Secció Tècnica d’Ensenyament del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya (CQC) amb la col·laboració de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB), s’abordaran com a temes principals però no únics: 15 anys de “Fem Química”; La innovació en l’ensenyament de la química passa pel laboratori; Química-ficció; Història de la química; Com aplicar-ho a les classes, i molt més. Tot per millorar la formació del futur professional i ajudar al professorat de química en la seva tasca del dia a dia..

Aquesta activitat es desenvoluparà els dies 25, 27 i 28 de novembre, els dos primers dies per la tarda i el dia 28 pel matí. El dimecres 25 a la Facultat de Química de la UB mentre que el divendres 27 i el dissabte 28 a les instal·lacions del Col·legi de Químics de Catalunya. Els assistents podran presentar els seus treballs en format oral o  pòster.  Les sessions s’articularan al voltant de les comunicacions presentades convidant a l’intercanviï d’idees. L’objectiu és difondre la química a tots els nivells, des de Primària fins a la Universitat i des de la Formació Professional fins a tota la societat.

S’ha demanat al Departament d’Ensenyament que l’assistència del professorat de primària i secundària a aquesta activitat tingui el reconeixement, per part del, d’activitat de formació del professorat de 15 h.

Com en les Jornades anteriors s’editarà el llibre de resums (Actes) amb ISBN. L’organització vol que aquesta publicació sigui una eina més de treball per al professorat i, en cas necessari, es faci servir davant de qui calgui perquè es tinguin present les valoracions tècniques aportades pels professionals de l’ensenyament de química,.

Com annex teniu un esborrany del possible horari, de les sessions proposades i com participar-hi. Per a qualsevol pregunta sobre l’organització, els temes a tractar, com enviar els abstracts?  com apuntar-vos? podeu enviar un missatge a:

Josep M. Fernández, email: jmfernandeznovell@ub.edu o quimics@quimics.cat

En el següent document teniu tota la documentació important referent als horaris orientatius, terminis d’entrega de treballs, normes, preu, presentació i entitats col·laboradores.

[button icon=”info” size=”large” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2015/11/2aCircular4esJEQC.pdf”]Descarregar tota la informació[/button]

 Salutacions cordials.

 

Josep M. Fernández Novell

President de la Secció Tècnica d’Ensenyament

Col·legi Oficial de Químics de Catalunya

Cuartas Jornadas de enseñanza de la química

Publicamos la segunda circular informativa de las 4as Jornadas de la Enseñanza de la Química en Cataluña (4as JEQC) que llevarán como lema “Enseñamos y Hacemos Química”

En estas 4as jornadas, organizadas por la Sección Técnica de Enseñanza del Colegio Oficial de Químicos de Cataluña (CQC) con la colaboración de la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona (UB), se abordarán como temas principales pero no únicos: 15 años de “Hacemos Química”; La innovación en la enseñanza de la química pasa por el laboratorio; Química-ficción; Historia de la química; Como aplicarlo a las clases, y mucho más. Todo para mejorar la formación del futuro profesional y ayudar al profesorado de química en su tarea del día a día ..

Esta actividad se desarrollará los días 25, 27 y 28 de noviembre, los dos primeros días por la tarde y el día 28 por la mañana. El miércoles 25 en la Facultad de Química de la UB mientras que el viernes 27 y el sábado 28 en las instalaciones del Colegio de Químicos de Cataluña. Los asistentes podrán presentar sus trabajos en formato oral o póster. Las sesiones se articularán en torno a las comunicaciones presentadas invitando al intercambio de ideas. El objetivo es difundir la química en todos los niveles, desde Primaria hasta la Universidad y desde la Formación Profesional hasta toda la sociedad.

Se ha pedido al Departamento de Enseñanza que la asistencia del profesorado de primaria y secundaria a esta actividad tenga el reconocimiento, por parte del, de actividad de formación del profesorado de 15 h.

Como en las Jornadas anteriores editará el libro de resúmenes (Actos) con ISBN. La organización quiere que esta publicación sea una herramienta más de trabajo para el profesorado y, en caso necesario, se utilice ante quien haga falta para que se tengan en cuenta las valoraciones técnicas aportadas por los profesionales de la enseñanza de química ,.

Como anexo tiene un borrador del posible horario, de las sesiones propuestas y cómo participar. Para cualquier pregunta sobre la organización, los temas a tratar, como enviar los abstracts? como apuntaros? puede enviar un mensaje a:

José M. Fernández, email: jmfernandeznovell@ub.edu o quimics@quimics.cat

En el siguiente documento tiene toda la documentación importante referente a los horarios orientativos, plazos de entrega de trabajos, normas, precio, presentación y entidades colaboradoras.

[button icon=”info” size=”large” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2015/11/2aCircular4esJEQC.pdf”]Descargar toda la información[/button]

Atentamente,

 

Josep M. Fernández Novell

President de la Secció Tècnica d’Ensenyament

Col·legi Oficial de Químics de Catalunya