REPSOL invertirà 70 milions d’euros a les seves plantes químiques de Tarragona

REPSOL invertirà 70 milions d’euros a les seves plantes químiques de Tarragona

En el marc d’un conjunt de mesures d’impuls a la competitivitat

  • Les inversions incideixen en la millora de la competitivitat de les plantes mitjançant l’increment de l’eficiència i la diferenciació dels seus productes.

  • Contemplen també aspectes d’innovació i desenvolupament dels processos actuals.
  • Les mesures d’impuls a la competitivitat inclouen inversions i actuacions als sites de Puertollano i Sines, en el marc d’una estratègia de millora de la competitivitat del negoci Químic de Repsol.

En el marc d’un conjunt de mesures d’impuls a la competitivitat del negoci Químic, en els propers tres anys (2014-2016), Repsol invertirà 70 milions d’euros a les plantes químiques del seu Complex Industrial de Tarragona, amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència de les mateixes i possibilitar la fabricació de productes diferenciats i de valor afegit, adaptant-se així a la realitat del mercat i la demanda prevista per als propers anys.

Les inversions en eficiència persegueixen una millora de la competitivitat a partir de la flexibilització de l’ús de matèries primeres més econòmiques, la reducció de consums energètics i la potenciació de sinèrgies amb altres operadors. La diferenciació es potenciarà mitjançant el creixement en productes i aplicacions d’alt valor afegit i de demanda creixent. La suma d’aquests dos objectius – millora en eficiència i diferenciació de productes – assegurarà la competitivitat de les plantes químiques del Complex Industrial de Tarragona.

Les actuacions a desenvolupar contemplen la modificació de forns de procés al cracker d’Olefines per a que es puguin alimentar amb matèries primeres “low cost”; la modificació de la planta de polipropilè amb la instal·lació d’un segon reactor de fase gas per a produir nous graus diferenciats de PP, principalment els denominats TPO’s (poliolefines termoplàstiques) per a automoció, així com la modificació d’una de les actuals plantes de polietilè per a produir graus metalocènics d’última generació, destinats als mercats de films d’altes prestacions òptiques i mecàniques. Finalment, s’incrementarà també la gama de Poliols amb noves especialitats, que permetran completar i afegir valor als productes que oferim als nostres clients.