Resum de les primers jornades d’ensenyament de la química a Catalunya (1es JEQC)

La Secció Tècnica d’Ensenyament del nostre Col·legi, Col·legi Oficial de Químics de Catalunya (CQC), treballa per crear ponts de comunicació entre els professionals de l’ensenyament de la Química, el Departament d’Ensenyament i la nostra societat per difondre la importància que té la química en la nostra vida.

L’any 2011 va ser proclamat l’Any Internacional de la Química i la nostra Secció Tècnica junt amb el Col·legi, amb la col·laboració de l’ANQUE i la UB, vàrem decidir organitzar les “IV Jornadas sobre la Enseñanza de la Química”. La bona acceptació, per part dels docents, d’aquelles Jornades ens ha portat a fer, a finals del 2012, les “Primeres Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya (1esJEQC)” de les que s’ha donat puntual informació a la nostra revista NPQ i a tots els col·legiats.

Objectius.

L’objectiu principal d’aquestes jornades és la renovació de l’ensenyament de la química per augmentar la motivació dels seus professionals i l’aplicació dels diferents treballs de recerca sobre química a l’ESO, el Batxillerat, els cicles formatius i els primers cursos universitaris. Per aquest motiu es vol analitzar i renovar les metodologies emprades a classe i/o al laboratori i fer una reflexió sobre la seva avaluació incloent-hi les proves de la selectivitat. L’anàlisi i discusió de les conclusions obrirà noves perspectives de futur en el sí de l’ensenyament de la Química a Catalunya.

Aquestes 1es Jornades s’han organitzat amb la col•laboració de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB), de l’Associació de professors de física i química de Catalunya (apFQc) i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els temes prioritaris que s’han tractat són:

  • Els Treballs de recerca a secundària, l’ESO, el Batxillerat i els Cicles Formatius.
  • La renovació a les aules i laboratoris de química.
  • Els treballs sobre química a la Universitat.

La prova de Química a la Selectivitat.

Cada tema es va tractar amb ponències que es van presentar en format de comunicació oral o de pòster.

El dimecres 28 tot començà amb l’acreditació dels participants i l’acte d’Inauguració a la Sala Fonseré de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

La taula presidencial la formaren la Dra. Gemma Fonrodona, Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la UB; el Dr. Pere Lluís Cabot, Degà de la Facultat de Química de la UB; el Dr. José Costa, Degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya; el Dr. Francesc Centellas, membre de l’FQL-QISU de la UB; i el Dr. Josep M. Fernández- Novell, President del Comitè Organitzador.

Després d’aquesta inauguració, la Dra. Elisa Vallés va diseccionar la pràctica “Electrons en acció” A continuació el Dr. Daniel Sainz va fer la presentació del Laboratori Polivalent de la Facultat de Química de la UB. Després de la pausa del cafè es va acabar el dia amb l’entrega de certificats als guanyadors i guanyadores de les Olimpiades de Química de Catalunya del 2012 i als representants dels seus centres.

El divendres 30 es va inciar amb la col·locació, a la seu del CQC, dels pòsters presentats a les Jornades. En aquesta seu del CQC es varen desenvolupar la resta d’activitats de divendres i de dissabte. Com ja s’ha mostrat en la taula anterior al llarg d’aquella tarda es va tractar sobre els treballs de recerca de l’ESO, del batxillerat i dels

cicles formatius de les branques de química. Es va acabar amb les presentacions sobre la renovació a les aules. Cal esmentar en aquest punt que les activitats es varen agrupar en quatre temàtiques per poder, en acabar-se cadascuna d’elles, fer una taula rodona que discutís, recollís i presentés unes conclusions acceptades per la gran majoria de participants.

El dissabte 1 es va iniciar amb la discussió del treballs sobre química que havia realitzat l’alumnat universitari per, després de la
taula rodona i la pausa del cafè, continuar amb la discussió sobre la Selectivitat i les proves de química a les PAU.

Aquestes 1esJEQC varen acabar amb l’acta de cloenda presidida pel Sr. Manel Busom, Subdirector general d’Ordenació

Curricular del Departament d’Ensenyament; la Sra. Josefina Guitart, representant de la Societat Catalana de Química; la Sra. Rosa M. Melià, representant de l’apFQc; i el Dr. Josep M. Fernández-Novell, President del Comitè Organitzador.

Finalment, per acabar aquestes “Primeres Jornades sobre l’Ensenyament de la Química a Catalunya” es va brindar amb cava per l’èxit assolit i per fer realitat la celebració de les segones l’any 2013.

Reflexions finals.

Després de cada presentació es va obrir un torn de preguntes entre tots els assistents que varen ser àmpliament contestades pels ponents i varen ser el punt de partida de les discussions de la taula rodona que posava el punt i final a cada sessió.

Totes les conferències, presentacions orals i pòsters així com les conclusions de cada taula rodona estan recollides en el llibre d’actes de les 1esJEQC que es pot baixar de la web del Col·legi.

Valoració.

Es va enviar, per correu electrònic, un qüestionari a tots els participants per saber la seva opinió envers els objectius, continguts i metodologia de les Jornades així com la valoració de l’organització i de les ponències. Una majoria del centenar llarg de participants entre professorat de secundària (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius), professorat d’universitat i, també, estudiants han valorat molt positivament aquestes Primeres Jornades ja que:

  • Es varen aconseguir tots els objectius inicials. Els continguts escollits han estat molt valorats per a la major part dels participants. Alguns ja han proposat temes per les Segones Jornades.
  • La direcció i organització de les jornades han estat molt ben valorades.
  • La metodologia establerta, sense dues ponències a la vegada sinó totesseguides i en el mateix espai físic, també ha estat força valorada.

Com en la majoria d’aquests esdeveniments hi ha participants que voldrien

que la duració de les activitats s’allargués més.

Si analitzem amb més profunditat algunes de les respostes podem observar com s’ha arribat a aquesta valoració. Així a la pregunta “Quina ponència t’ha agradat menys?” la resposta majoritària és cap. A la pregunta “Què afegiries en properes jornades i per què?” la resposta majoritària fou “més sessions que tractin del laboratori”.

A “Quin aspecte de les Jornades t’ha agradat més i per què?” la resposta va ser “Les presentacions orals perquè permetien captar l’essència de la docència que es volia impartir amb aquestes sessions” i a “Què t’ha agradat menys de les Jornades i per què?” la resposta va ser “Que hi haguessin sessions durant el cap de setmana perquè és difícil disposar de llibertat durant el cap de setmana per a realitzar tasques docents”

La satisfacció de les expectatives personals i la valoració global han obtingut una valoració alta.

La millor conclusió que podem exposar és la demanda dels participants en la realització, aquest 2013, de les Segones Jornades. Des del nostre Col·legi i la Secció Tècnica d’Ensenyament seguirem potenciant aquestes activitats i, també per la importància que té, la presència dels estudiants, el jovent d’ara que són els futurs químics.

Finalment, els sota signants volem agrair als patrocinadors, col·laboradors, participants i membres dels comitès la seva contribució, ja que sense tots ells i elles res no hauria estat possible. Menció especial volem fer al nostre Degà, Dr. José Costa que ens ha posat les màximes facilitats en la realització d’aquestes 1esJEQC així com a l’Antoni Portela i l’Elvira Portales per la seva inestimable ajuda i els ànims que ens han donat en tot moment.

Josep M. Fernández Novell
Roser Fusté
Miquel Paraira
Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

Entitats organitzadores i col·laboradores