Vicente Gotor, Premi a la Excel·lència Química 2015

El Consell General de Col·legis Oficials de Químics d’Espanya va acordar en el CCIV Ple del Consell concedir el Premi a l’Excel·lència Química a 2015 a Vicente Gotor Santamaría, rector de la Universitat d’Oviedo.

D. Vicente Gotor ha desenvolupat una intensa trajectòria acadèmica com a docent i gestor, i una llarga carrera cientí ca com a investigador internacional. És rector de la Universitat d’Oviedo des de maig de 2008, i ara desenvolupa un segon mandat després de ser reelegit al març de 2012.

Llicenciat i doctor en Ciències
Químiques per la Universitat de Saragossa. Ha estat becari Max-Planck-Gesselshal a l’Institut Max-Planck de Mülheim (Alemanya, 1975-1977) i professor adjunt de la Universitat d’Oviedo en 1978. En 1981 va passar a ser professor agregat de la Universitat de Valladolid, i des de 1983 és catedràtic de la Universitat d’Oviedo. També ha liderat trobades internacionals de recerca, ocupant la presidència del Comitè Cientí co Internacional i Local del 8thInternational Symposium on Biocatalysis and Biotransformations celebrat a Oviedo al juliol de 2007.

Al llarg de la seva trajectòria com a investigador, ha estat coautor d’aproximadament 400 articles en revistes internacionals i d’onze patents nacionals i internacionals, ha dirigit 60 tesis doctorals. Ha escrit 17 capítols de llibres per invitació. És editor del llibre Asymmetric Organic Synthesis with Enzymes i editor convidat d’un número especial de la revista Journal Molecular Catalysis B: Enzymatic. El 2013, va rebre el premi Investigadors Consagrats de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals i, al gener de 2015, va ser triat membre de l’Acadèmia Europea de Ciències i Arts, una institució internacional que promou estudis i investigacions sobre diferents aspectes de Europa i de la qual formen part una trentena de Premis Nobel.

El guardó serà lliurat per Antonio Zapardiel, Decano- President del CGCQ durant la celebració del Dia Oficial de la Química que tindrà lloc el dia 16 de novembre a la sala d’actes del Consell Superior d’Investigacions Cientí ques.

El Premi a l’Excel·lència Química és un guardó creat pel Consell General de Col·legis ofcials de Químics d’Espanya l’any 2010 amb l’objectiu de reconèixer a persones físiques o jurídiques pels seus mèrits en l’ordre corporatiu, professional, gestor o social dins el àmbit general de la Química.