Web, Facebook, Twitter, …

Any nou 2012, lloc web nou amb el mateix URL: http://www.quimics.cat/. Hem començat sense tindre’l completament redissenyat, però quan llegiu aquest editorial esperem que estigui ja a ple rendiment amb zones exclusives per als col·legiats.

Així mateix, i com ja s’havia anunciat, estem en les xarxes socials amb les adreces següents: http://www.facebook.com/quimics i https://twitter.com/quimics. La finalitat és aconseguir que les nostres activitats i opinions es coneguin, es visiti amb més freqüència el nostre web i hi hagi un fenomen de col·legiació solidària…

Us recordo que el correu electrònic de les nostres institucions és quimics@quimics.cat. Critiqeu-nos positivament el lloc web i les xarxes socials… Què desitjaríeu trobar? Cursos de formació, borsa de treball, una biblioteca virtual de llibres professionals, serveis d’informació ambiental, etc. Esperem els vostres suggeriments.

[button icon=”pdf” size=”xlarge” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2012/02/NPQ-458.pdf”]Accedir a l’últim NPQ[/button]


Año nuevo 2012, sitio web nuevo con el mismo URL: http://www.quimics.cat/. Hemos empezado sin tenerlo completamente rediseñado, pero cuando leáis este editorial esperamos que esté ya a pleno rendimiento con zonas exclusivas para los colegiados.

Asimismo, y como ya se había anunciado, estamos en las redes sociales con las siguientes direcciones: http://www.facebook.com/quimics y https://twitter.com/quimics.

La finalidad es conseguir que nuestras actividades y opiniones se conozcan, se visite con más frecuencia nuestro web y haya un fenómeno de colegiación solidaria…

Os recuerdo que el correo electrónico de nuestras instituciones es quimics@quimics.cat. Criticadnos positivamente el sitio web y las redes sociales… ¿Qué desearíais encontrar? Cursos de formación, bolsa de trabajo, una biblioteca virtual de libros profesionales, servicios de información ambiental, etc. Esperamos vuestras sugerencias.

[button icon=”pdf” size=”xlarge” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2012/02/NPQ-458.pdf”]Acceder al último NPQ[/button]